BREKING NEWS

ಶುಕ್ರವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 25, 2009

ಪ್ರಾಚೀನ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅರೆಯೂರು ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಸನ್ನಿದಿ 
ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗುವಿರುವ ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬೀಡು ಅರೆಯೂರು.
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ 
http://www.areyurushreevaidyanatha.org/
http://www.areyurushreevaidyanatha.blogspot.com/
http://www.areyurushreevaidyanatheshwara.blogspot.com/
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ